Verificare PRAM

AVIZE ȘI DOCUMENTAȚIE

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI

SERVICE ȘI REPARAȚII

EMITERE BULETIN PRAM

Verificări și încercări electro-energetice

Verificările PRAM sunt inspecții necesare și obligatorii realizate pentru siguranța și buna funcționare a instalațiilor electrice din clădirile instituțiilor și companiilor din mediul comercial și industrial, fiind unele dintre măsurile importante din domeniul sănătății și protecției muncii.

 • Verificările periodice PRAM sunt solicitate în vizite de control de unele instituții abilitate ale statului – Inspectoratul Teritorial de Muncă, Protecția Consumatorului și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Siguranța este un imperativ în exploatarea instalațiilor electrice

Identificăm probleme din timp

 • Instalațiile electrice pot întâmpina avarii sau defecțiuni datorită uzurii în timp a echipamentelor, a supraîncărcării circuitelor și altor evenimente neprevăzute (ex: contacte imperfecte), astfel este recomandat să acționăm din timp, cu verificări PRAM la fiecare 6 luni. 

Reducem riscurile

 • Reducem riscurile prin identificarea vulnerabilităților generatoare de incendiu din instalația electrică pentru a menține standardele de siguranță în funcționare.

Efectuăm verificări PRAM complete

Teste de siguranță

 • Verificările și măsurătorile PRAM devin necesare pentru menținerea siguranței în utilizare și a integrității aparaturilor electrice, electronice și electrocasnice.

verificări preventive

 • Verificările sunt efectuate cu scop preventiv, pentru evitarea unor consecințe grave asupra persoanelor și a integrității imobilelor (electrocutări sau incendii, distrugeri de echipamente electrice și electronice).

măsuri pentru protecția persoanelor și a bunurilor

 • Obiectivul verificărilor PRAM este de a asigura persoanele și bunurile din zonele unde sunt utilizate echipamente, aparaturi sau sisteme electrice.
verificari pram 2

Măsurarea rezistenței de dispersie a instalației de împământare și paratrăsnet

Legarea la pământ este prima şi cea mai importantă măsură de protecţie împotriva electrocutării.

Într-o verificare PRAM măsurăm cu aparatură dedicată rezistenţa de dispersie a prizei de pământ și continuitatea instalației de legare la pământ, astfel având certitudinea că instalația asigură un grad optim de protecție împotriva electrocutării.

Verificarea PRAM ne oferă, de asemenea, o evaluare a gradului de uzură a instalației electrice și componentelor în timp, pentru a preveni apariția oricărei posibile probleme.

Teste de siguranță electrică

Verificările PRAM cuprind efectuarea unei serii de măsurători complete care previn și soluționează probleme în circuitul energetic pentru siguranță în utilizare.

 • Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ
 • Verificarea continuității electrice a conductorului de protecție la centura de împământare pentru: prize, utilaje și tablouri electrice de distribuție
 • Verificări ale rezistențelor de contact
 • Verificarea contactelor electrice pentru instalații industriale sau non-casnice
 • Verificări transformatoare electrice
 • Verificări relee de protecție ale întrerupătoarelor electrice de medie și joasă tensiune
 • Verificarea non-invazivă a echipamentelor și cablurilor electrice cu ajutorul camerei de termoviziune

Verificare rezistența de izolație a circuitelor electrice

Recomandăm proprietarilor să efectueze acest test de siguranță electrică obligatorie înainte de punerea sub tensiune a instalațiilor electrice (de uz casnic, comercial, industrial) pentru a avea siguranța că instalația va funcționa fără probleme. Costurile de verificare sunt mici, necesitatea este imperativă.

Siguranță înseamnă evitarea unor accidente datorate defecţiunilor

 • Prin intermediul unei verificări PRAM evaluăm gradul de protecţie asigurat de funcţionarea și fiabilitatea protecţiilor instalațiilor electrice care deservesc anumite imobile și obţinem informaţii foarte importante despre randamentul instalațiilor de împământare pentru a evita riscurile legate de funcționarea defectuoasă a acestora.

Camera de termoviziune

Atunci când se efectuează verificarea instalațiilor cu ajutorul camerei de termoviziune, proprietarul va cunoaște gradul de uzură al părților componente ale instalațiilor, precum și cauza apariției în interiorul instalațiilor electrice a unor fenomene care, netratate corespunzător, în timp pot crea defecțiuni majore!

Obținerea buletinului de verificare PRAM

Regularitatea efectuării inspecțiilor este cuvântul de ordine în siguranța instalațiilor electrice, reglementată legal prin intermediul legii 17/2011, astfel măsurarea rezistenței de dispersie a instalațiilor de punere la pământ, precum și celelalte verificări PRAM trebuie executate cel puțin o dată pe an.

Verificări bi-anuale

Recomandarea specialiștilor este ca verificarea să se efectueze de 2 ori pe an (o dată pe timp umed, o dată pe timp uscat), pentru a obține rezultate precise.

Prevenția poate salva vieți

Respectă termenele de verificare

 • Recomandăm tuturor persoanelor fizice și juridice să trateze cu responsabilitate decizia de a efectua aceste verificări și măsurători la datele necesare.

Costurile sunt foarte accesibile

 • Costurile unor verificări minuțioase efectuate asupra instalațiilor electrice care deservesc utilizatorii nu sunt atât de mari. Nu recomandăm utilizatorilor să apeleze la pseudospecialiști care să elibereze buletine PRAM fără să efectueze cu atenție și expertiză verificările necesare.

Control asupra riscurilor

 • Beneficiile unor verificări PRAM corecte sunt imense, astfel proprietarul instalațiilor electrice va fi la ferit de posibilitatea apariției unor fenomene nedorite în exploatare.

Standarde legale

 • Măsurătorile și verificările instalațiilor electrice sunt efectuate conform unor standarde și normative legale privind securitatea în muncă în instalațiile electrice.

Buletinul de verificare PRAM cuprinde informații despre:

 • Numele prestatorului și locația unde s-a efectuat verificarea
 • Detalii ale instalației verificate
 • Condiții de măsurare
 • Instrumente de testare utilizate
 • Concluzii asupra măsurătorilor și testărilor
 • Data următoarei verificări PRAM
 • Copie după certificatul metrologic al aparatului utilizat la măsurare
 • Copie după autorizația ANRE care oferă dreptul emitentului să emită buletin de verificare și PRAM

Servicii pentru instalații, branșamente și racorduri electrice

Conectăm puncte în circuitul energiei electrice.

Branșamente electrice

Dezvoltare rețele electrice

Instalații electrice interioare

Instalații de legare la pământ și paratrăsnet

Verificări PRAM

Reparații cabluri de joasă, medie și înaltă tensiune

Rețele de iluminat public aeriene și subterane

Curentul electric pune tehnologia în mișcare

Oferim servicii de consultanță pentru realizarea de instalații electrice pentru proiecte comerciale, rezidențiale, industriale sau de sector public.