Rețele de iluminat public aeriene și subterane

AVIZE ȘI DOCUMENTAȚIE

PROIECTARE & EXECUȚIE

SERVICE ȘI REPARAȚII

VERIFICĂRI ȘI MENTENANȚĂ

Să fie lumină

Suntem pasionați de proiectele de modernizare a iluminatului public, deoarece considerăm că noile tehnologii pot eficientiza toți parametrii de funcționare ai instalațiilor, cu avantaje care țin cont de factori precum: economisirea energiei, estetica urbană și randamentul în utilizare.

Respectăm toate standardele de funcționalitate a sistemelor de iluminat public, normative stabilite de autoritățile românești și ale Uniunii Europene.

Dezvoltăm proiecte cu corpuri de iluminat performante, echipamente care pot reduce consumurile de curent și soluții tehnice care asigură iluminat stradal și pietonal pentru confort și siguranță în utilizare.

Rețele de iluminat public

SIMCO realizează proiecte complete în materie de rețele de iluminat public, cu servicii care cuprind toate etapele de construcție – proiectare, execuție și mentenanță.

Echipele noastre de teren sunt formate din tehnicieni autorizați, care asigură montarea și exploatarea sistemelor de iluminat în condiții de siguranță.

 • Sisteme de iluminat public
 • Sisteme de iluminat rezidențial
 • Sisteme de iluminat architectural
 • Sisteme de iluminat ornamental

Proiectare și realizare sisteme de iluminat public

Lucrăm pe baza unor calcule iluminotehnice și dezvoltăm ansamble tehnologice formate din construcții, instalații și variate tipuri de echipamente:
 • Reţele electrice de joasă tensiune, supraterane sau subterane
 • Stâlpi de susţinere a reţelei și a corpurilor de iluminat
 • Posturi de transformare; cutii de distribuţie
 • Echipamente de comandă, automatizare, măsurare şi control;
 • Corpuri de iluminat, console şi accesorii.

Asigurăm servicii complete

Proiectăm şi efectuăm toate lucrările implicate în dezvoltarea unei instalaţii de iluminat public cu ajutorul unei echipe de ingineri cu experiență semnificativă în lucrări specializate:
 • Realizare canalizări electrice subterane pentru alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat;
 • Instalare rețele electrice aeriene pentru iluminat public;
 • Montare stâlpi de iluminat public;
 • Montarea corpurilor de iluminat;
 • Service și mentenanță sisteme de iluminat public

Servicii pentru instalații, branșamente și racorduri electrice

Conectăm puncte în circuitul energiei electrice.

Branșamente electrice

Dezvoltare rețele electrice

Instalații electrice interioare

Instalații de legare la pământ și paratrăsnet

Verificări PRAM

Reparații cabluri de joasă, medie și înaltă tensiune

Rețele de iluminat public aeriene și subterane

Curentul electric pune tehnologia în mișcare

Oferim servicii de consultanță pentru realizarea de instalații electrice pentru proiecte comerciale, rezidențiale, industriale sau de sector public.