Reparații cabluri de joasă, medie și înaltă tensiune

AVIZE ȘI DOCUMENTAȚIE

PROIECTARE & EXECUȚIE

SERVICE ȘI REPARAȚII

VERIFICĂRI ȘI MENTENANȚĂ

Mentenanța cablurilor de energie electrică

Mentenanța cablurilor de energie electrică în caz de defect presupune depistarea și repararea defectelor din cablurile de joasă și medie tensiune, inclusiv măsurători preliminare și ulterioare pentru punerea sub funcțiune a cablurilor de orice tip.

Lucrăm cu metode și instrumente specifice de măsurare și localizare a oricăror tipuri de defecte de cabluri. În funcție de condițiile proiectului, sunt situații în care utilizăm o multiple metode de identificare a defectelor și măsurare a conformității.

Electricienii SIMCO sunt specializați la Pfisterer, Elveția, pentru mentenanța cablurilor de energie până la 175 KV.

DISPECERAT DE URGENȚĂ

 • Asigurăm mentenanță instalațiilor electroenergetice (cabluri electrice, aparataj electric, posturi și puncte de alimentare electrice) pentru distribuitorul de energie ENEL și pentru o serie de clienți din mediul comercial și industrial.
 • Avem un dispecerat care funcționează non-stop pentru solicitări de deranjamente și intervenții. Suntem în măsură să răspundem în 4 ore și garantăm executarea corectă din punct de vedere tehnic a lucrărilor de reparații cabluri electrice.

Autolaborator PRAM pentru defectoscopie

Operațiunile de localizare a defectelor sunt realizate cu ajutorul unui autolaborator dotat cu toate instrumentele necesare. Asigurăm soluții pentru toate situațiile legate de localizarea și reparea defectelor, indiferent de obiectiv și de mediul înconjurător.
 • Depistarea traseelor de cabluri
 • Localizare defecte, încercare şi diagnoza cabluri de medie tensiune și joasă tensiune
 • Măsurare periodică la instalații de legare la pământ și paratrăsnet (prize de pământ)
 • Verificare rezistență de izolație și contact
 • Încercări și verificări instalații electrice și posturi de transformare

Proceduri de lucru

 • Verificarea și deconectarea tensiunii electrice care alimentează cablurile sau echipamentele electrice defecte
 • Întocmirea Procesului Verbal de Constatare defect
 • Executare săpături pentru descoperirea cablului defect (unde sunt necesare)
 • Repararea cablurilor electrice
 • Refacerea suprafeței de teren unde s-a intervenit cu săpătura
 • Efectuarea încercărilor cu tensiune mărită după repararea cablurilor de energie electrică
 • Măsurători pentru emiterea buletinului de verificare
 • Emiterea buletinului de verificare
 • Întocmirea Proces Verbal de Recepție a lucrării

Servicii pentru instalații, branșamente și racorduri electrice

Conectăm puncte în circuitul energiei electrice.

Branșamente electrice

Dezvoltare rețele electrice

Instalații electrice interioare

Instalații de legare la pământ și paratrăsnet

Verificări PRAM

Reparații cabluri de joasă, medie și înaltă tensiune

Rețele de iluminat public aeriene și subterane

Curentul electric pune tehnologia în mișcare.

Oferim servicii de consultanță pentru realizarea de instalații electrice pentru proiecte comerciale, rezidențiale, industriale sau de sector public.