Instalații de legare la pământ și paratrăsnet

AVIZE ȘI DOCUMENTAȚIE

PROIECTARE & EXECUȚIE

SERVICE ȘI REPARAȚII

VERIFICĂRI ȘI MENTENANȚĂ

Măsuri de siguranță prin legare la pământ

Instalațiile de legare la pământ sunt o componentă critică de siguranță a rețelei de alimentare cu energie electrică și trebuie integrate în orice instalație electrică.

Verificarea valorii rezistenței de dispersie a prizei de pământ, ocazie cu care se realizează dacă priza de pământ  este “funcțională“, trebuie efectuată, conform normativelor în vigoare, cel puțin o dată pe an.

ANRE2 e1606045879100
  • Aceste verificări trebuie efectuate exclusiv de firme autorizate de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Energie) pentru efectuarea de verificări electroenergetice.
  • Compania SIMCO este atestată ANRE pentru acest tip de verificări.

Instalații de legare la pământ

Măsurile de siguranță prin legare la pământ sunt utilizate pentru protejarea persoanelor și a rețelelor electrice și pentru a asigura exploatarea normală, în condiții de maximă siguranță a instalațiilor și echipamentelor electrice din clădiri sau alte obiective.

Instalațiile de legare la pământ sunt proiectate și realizate pe baza unor algoritmi de dimensionare în funcție de condițiile specifice ale obiectivului și a unor parametri de calcul. Funcţiunile asigurate de o instalaţie de legare la pământ sunt proiectate pentru a îndeplini o serie de cerinţe tehnice raportate la obiectivul lucrării.

  • “Împământarea” instalațiilor electrice este o măsură elementară pentru siguranță, siguranța utilizatorilor și a elementelor conectate la rețea.

Instalațiile de legare la pământ asigură

  • Protecția și siguranța împotriva unui contact involuntar cu părți metalice aflate sub tensiune ale instalațiilor electrice prin limitarea tensiunilor de atingere și de pas la valori de siguranță
  • Protecție a echipamentelor electrice împotriva descărcărilor electrice din atmosferă sau a supratensiunilor care pot apărea în circuitele electrice
  • Protecţia clădirilor şi a instalaţiilor împotriva loviturilor de trăsnet
  • Funcționarea optimă a rețelei de alimentare cu electricitate și asigurarea calității energiei furnizate

Servicii pentru instalații, branșamente și racorduri electrice

Conectăm puncte în circuitul energiei electrice.

Branșamente electrice

Dezvoltare rețele electrice

Instalații electrice interioare

Instalații de legare la pământ și paratrăsnet

Verificări PRAM

Reparații cabluri de joasă, medie și înaltă tensiune

Rețele de iluminat public aeriene și subterane

Curentul electric pune tehnologia în mișcare.

Oferim servicii de consultanță pentru realizarea de instalații electrice pentru proiecte comerciale, rezidențiale, industriale sau de sector public.