Branșamente electrice

AVIZE ȘI DOCUMENTAȚIE

PROIECTARE & EXECUȚIE

SERVICE ȘI REPARAȚII

VERIFICĂRI ȘI MENTENANȚĂ

Soluții experte pentru racordare și alimentare cu energie electrică

SIMCO este o companie cu acreditare ANRE pentru lucrări de proiectare și realizare branșamente electrice.

În cadrul dezvoltării tuturor proiectelor, SIMCO asigură servicii de intermediere în depunerea documentației pentru obținerea avizelor de amplasament și racordare la alimentarea cu energie electrică.

Servicii de consultanță

Suntem aici pentru consultanță în vederea racordării la rețeaua de distribuție a energiei electrice, atât din punct de vedere tehnic, cât și juridic.

Te ajutăm să obții avize, autorizații, aprobări și orice document necesar realizării de rețele, racorduri și instalații electrice.

Siguranța în exploatare este misiunea organizației noastre, astfel proiectele SIMCO sunt ghidate de acest imperativ.

Te putem ajuta cu:

Avize și documentație

 • Avize de amplasament;
 • Dosare tehnice pentru instalații de utilizare;
 • Buletine de verificări PRAM;
 • Avize tehnice de racordare.

Instalații electrice

 • Branșamente/racorduri electrice monofazate și trifazate, aeriene și subterane, casnice și industriale pentru toată gama de tensiuni;
 • Posturi de transformare electrice;
 • Rețele electrice de joasă, medie, înaltă tensiune (devieri de rețele);
 • Stații electrice 110 kV.

Relație directă cu distribuitorii de energie

Asigurăm o relație directă cu distribuitorii de energie pentru depunerea și urmărirea documentației și obținerea avizelor necesare pentru branșamente electrice.
SIMCO va îndeplini toate formalitățile din cadrul serviciilor de reprezentare, cu drept de semnătură în numele clientului în mandatul de procură pentru obținerea avizului tehnic de racordare:
 • Întocmirea dosarului
 • Depunerea documentației
 • Ridicarea actelor necesare
 • Plătirea taxelor

Termenul de soluționare al dosarelor este de 30 de zile.

Dosarul pentru avizul tehnic de racordare

Procedura de întocmire a dosarului implică o serie de cereri, acte și documente necesare, în funcție de caz, inclusiv completarea unei procuri pentru a permite companiei SIMCO să asigure servicii de consultanță pentru:

Persoane fizice

Procura

 • Procura de administrare a dosarului trebuie completată cu informațiile solicitate și semnată de un birou notarial pentru a acorda mandat de lucru SIMCO în relația cu distribuitorul de energie.

Cerere racordare

 • Cererea de racordare trebuie completată cu datele de identificare și informațiile necesare pentru înregistrare la distribuitorul de energie.

Persoane juridice

Procura

 • Procura de administrare a dosarului trebuie completată cu informațiile solicitate și semnată de un birou notarial pentru a acorda mandat de lucru SIMCO în relația cu distribuitorul de energie.

Cerere racordare

 • Cererea de racordare trebuie completată cu datele de identificare și informațiile necesare referitoare la consumatorii electrici și la puterile electrice (absorbită și instalată).

Acte necesare pentru obținerea avizului tehnic de racordare:

 • Chestionar energetic (cerere tip);
 • Titlul de proprietate asupra imobilului (teren + contrucție);
 • Certificat de urbanism;
 • Aviz de amplasament eliberat de către Distribuitorul de energie;
 • Autorizația de construire imobil;
 • Copie C.I. persoane fizice;
 • Actele societății, certificat de inmatriculare, cod fiscal sau certificat de înregistrare;
 • Plan de încadrare în zonă – schița 1/2000;
 • Plan de situație 1/500 cu ștampila “Vizat spre neschimbare”;

Procedurile de racord la rețeaua electrică depind de:

 • Valoarea puterii electrice absorbite solicitate
 • Specificul activității solicitantului

Astfel pentru solicitanții care:

 • nu sunt dezvoltatori imobiliari,
 • puterea electrică absorbită solicitată este mai mică de 1000 KVA,
 • lungimea racordului electric nou proiectat este mai mică de 2.5 km,

racordul la rețeaua de energie electrică va fi executat și finanțat de către distribuitorul de energie electrică locală.

Racordul la energie electrică se va efectua după ce solicitantul face dovada că imobilul de racordat este finalizat și din punct de vedere al instalației electrice interioare.

Cum putem realiza racordul electric într-un termen mai scurt?

Pentru a scurta durata de execuție a racordului (branșament) electric, solicitantul poate achita valoarea tarifului de racordare distribuitorului de energie electrică. Această valoare va fi recuperată de către solicitant de la distribuitorul de energie electrică în termen de 5 ani de zile de la recepția și punerea în funcțiune a racordului (branșament) electric.

Ce este un branșament electric?

Un branșament electric este o instalație de legătură între rețeaua de distribuție electrică și instalația electrică de utilizare a noului consumator. Un branșament poate fi subteran sau aerian, în funcție de specificul rețelei de distribuție – subterană sau aeriană.

Energia electrică este transportată de la producătorul de energie către locuințe prin cabluri aeriene sau cabluri subterane. Soluția tehnică de racord la rețeaua electrică este stabilită de către distribuitorul de energie.

 • Branşament electric monofazic aerian sau subteran
 • Branşament electric trifazic aerian sau subteran

Branșamente aeriene

Prin intermediul unui branșament electric aerian se realizează legătura dintre conductoarele aeriene ale liniei electrice aeriene de distribuție a distribuitorului de energie cu firida de branșament a noului abonat.

Branșamente subterane

Prin intermediul unui branșament electric subteran se conectează cablul de la rețeaua electrică de distribuție la nișa de branșament a viitorului abonat.

Servicii pentru instalații, branșamente și racorduri electrice

Conectăm puncte în circuitul energiei electrice.

Branșamente electrice

Dezvoltare rețele electrice

Instalații electrice interioare

Instalații de legare la pământ și paratrăsnet

Verificări PRAM

Reparații cabluri de joasă, medie și înaltă tensiune

Rețele de iluminat public aeriene și subterane

Curentul electric pune tehnologia în mișcare.

Oferim servicii de consultanță pentru realizarea de instalații electrice pentru proiecte comerciale, rezidențiale, industriale sau de sector public.